Najważniejsze informacje dotyczące Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2021 znajdziesz tutaj: Narodowy Spis Powszechny 2021

Wykonanie przyłącza wodnego do budynku Remizy OSP przy ul. Sudeckiej.

Dnia 25.10.2019 r. zostało wykonane przyłacze wodne do budynku Remizy OSP przy ul. Sudeckiej. Zakres prac obejmował wykonanie przyłacza wodnego z rur PE fi 110 o dł.90 m.

Wykonawcą prac był Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp z o.o. Strachocin 39, 57-550 Stronie Śląskie.

Całkowita wartość inwestycji wyniosła 36307,03 zł brutto. Środki finansowe przeznaczone na realizację zadania pochodziły w całości z budżetu gminy.

02.09.2021
powrót