Wykonanie przyłącza wodnego do budynku Remizy OSP przy ul. Sudeckiej.

Dnia 25.10.2019 r. zostało wykonane przyłacze wodne do budynku Remizy OSP przy ul. Sudeckiej. Zakres prac obejmował wykonanie przyłacza wodnego z rur PE fi 110 o dł.90 m.

Wykonawcą prac był Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp z o.o. Strachocin 39, 57-550 Stronie Śląskie.

Całkowita wartość inwestycji wyniosła 36307,03 zł brutto. Środki finansowe przeznaczone na realizację zadania pochodziły w całości z budżetu gminy.