Modernizacja dróg: 1. działka nr 138 obręb miasto 2. działka nr 764 obręb miasto 3. działka nr 90/1 obręb Strachocin 4. działka nr 163/4 obręb Stronie Wieś 5. działka nr 158/2 obręb Stronie Wieś

Dnia 31.10.2019 r. została ukończona Modernizacja dróg:

1. działka nr 138 obręb miasto
2. działka nr 764 obręb miasto
3. działka nr 90/1 obręb Strachocin
4. działka nr 163/4 obręb Stronie Wieś
5. działka nr 158/2 obręb Stronie Wieś

Zakres prac obejmował: wykonanie nawierzchni asfaltowej na drogach o łącznej długości 423 mb , naprawa rowów i poboczy.

Wykonawcą prac była firma PAR TRANS Transport Handel Przemysław Parasiewicz ul. Słowackiego 5, 57-500 Bystrzyca Kłodzka.

Całkowita wartość inwestycji to 26 1209,4 zł brutto. Środki finansowe przeznaczone na realizację tej inwestycji pochodziły w całości z budżetu gminy.