Remont części gminnej drogi dojazdowej nr 302 w Starym Gierałtowie.

Dnia 12.11.2019 r. został ukończony remont części gminnej drogi dojazdowej nr 302 w Starym Gierałtowie. Zakres prac obejmował wykonanie odwodnienia o dł. ok. 80 mb oraz wyrównanie nawierzchni tłuczniem.

Wykonawcą prac było Budownictwo Wodne i Ziemne Adam Hucko ul. Kopernika 6, 57-540 Lądek-Zdrój.

Całkowita wartość inwestycji wyniosła 16 500,00 zł brutto. Środki finansowe przeznaczone na realizację tego zadania pochodziły w całości z budżetu gminy.