Remont gminnej drogi dojazdowej nr 335/2 w Stroniu Śląskim.

Dnia 15.05.2019 r. został zakończony remont gminnej drogi dojazdowej nr 335/2 w Stroniu Śląskim. Zakres prac obejmował wymiana nawierzchni mostu na płytę żelbetową, wzmocnienie przyczółków oraz wymianę poręczy.

Wykonawcą prac był Zakład Usługowo-Produkcyjny "DROG-INST Łukasz i Ryszard Dobosz ul. Powstańców Wlkp.20/9 , 57-540 Lądek-Zdrój.

Całkowita wartość inwestycji wyniosła 20 000 zł brutto. Środki w całości pochodziły z budżetu gminy.