Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Rozbiórka budynku przy ul. Kościuszki 22 w Stroniu Śl.

Dnia 21.05.2019 r. została ukończona rozbiórka budynku przy ul. Kościuszki 22 w Stroniu Śląskim. 

Wykonawcą zadania było budownictwo Wodne i Ziemne Adam Hucko ul. Kopernika 6, 57-540 Lądek-Zdrój.

Całkowita wartość inwestycji wyniosła 20 612,34 zł brutto. Środki w calości pochodziły z budżetu gminy.