Przebudowa drogi dojazdowej do placu wiejskiego we wsi Nowy Gierałtów

Dnia 30.11.2019 r. została zakończona przebudowa drogi dojazdowej do placu wiejskiego we wsi Nowy Gierałtów. Zakres prac obejmował wykonanie drogi o nawierzchni asfaltowej o dł. 214 m.

Wykonawcą prac było Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Mostowych DROGMOST Sp z o.o. w Kłodzku, ul. Objazdowa 24, 57-300 Kłodzko.

Całkowita wartość inwestycji wyniosła 115511,75 zł brutto i pochodziła w całości ze środków gminnych.