Modernizacja instalacji centralnego ogrzewania w budynku zaplecza sportowego przy stadionie sportowym w Stroniu Śl.

Dnia 20.12.2018 r. ukończona została modernizacja  instalacji centralnego ogrzewania w budynku zaplecza sportowego przy stadionie sportowym w Stroniu Śl. Zakres prac obejmował powstanie kotłowni oraz zakup nowego pieca na pellet.

Wykonawcą prac była firma Wasama Sp Jawna ul. Nadbrzeżna 10, 57-540 Lądek-Zdrój. 

Całkowita wartość inwestycji wyniosła 165978,92 zł brutto, które w całości pochodziły z budżetu gminy.