Przebudowa drogi gminnej ul. Ogrodowej w Stroniu Śląskim


Dnia 30.11.2018 r. została ukończona przebudowa drogi gminnej przy ul. Ogrodowej w Stroniu Śląskim. Zakres prac obejmował wykonanie drogi o nawierzchni asfaltowej dł. 250 m. 

Wykonawcą prac było Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Mostowych DROGMOST Sp z o.o. w Kłodzku, ul. Objazdowa 24, 57-300 Kłodzko.

Całkowita wartość inwestycji wyniosła 301 944,09 zł brutto, które w całości pochodziły ze środków gminnych.