Przebudowa drogi nr ew. gruntów 66 i 63/22 w Stroniu wsi od km 0+000 do km 0+288,5

Dnia 08.11.2018 r. ukończona została Przebudowa drogi nr ew. gruntów 66 i 63/22 w Stroniu Śląskim Wsi. Zakres prac obejmował wykonanie drogi o nawierzchni asfaltowej o dł. ok. 100 m.

Wykonawcą prac było Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Mostowych DROGMOST Sp z o.o. w Kłodzku, ul. Objazdowa 24, 57-300 Kłodzko.

Całkowita wartość inwestycji wyniosła 264920,68 zł brutto, z czego 211 936,00 zł pochodziła z programu "Odbudowa", zaś 58326,6 zł zostało pokryte ze środków gminnych.