Przebudowa ul. Okrężnej w Stroniu Śląskim część II

Dnia 31.08.2018 r. została ukończona część II przebudowy drogi przy ul. Okrężnej w Stroniu Śląskim. Zakres prac obejmował wykonanie drogi  o nawierzchni asfaltowej o dł. 272 m.

Wykonawcą prac był Zakład Usługowo-Produkcyjny "DROG-INST Łukasz i Ryszard Dobosz ul. Powstańców Wlkp. 20/9 , 57-540 Lądek Zdrój.

Całkowita wartość inwestycji wyniosła 252 667,72 zł brutto z czego 188 677,72 zł pochodziło ze środków gminnych a 64000,00 zł z Rządowego Programu Rozwoju.