Przebudowa drogi gminnej przy ul. Okrężnej działki nr 132/3, 74 obręb Stronie Śląskie Miasto.

Dnia 31.10.2018 r. ukończona została przebudowa drogi gminnej o nawierzchni asfaltowej o długości ok. 305 m znajdującej się przy ul. Okrężnej przechodzącej przez działki nr 132/3, 74 na terenie Gminy Stronie Śląskie.

Wykonawcą było Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Mostowych DROGMOST Sp z o.o. w Kłodzku, ul. Objazdowa 24, 57-300 Kłodzko.

Wartość zrealizowanej inwestycji wyniosła 299378,31 zł brutto, z której 239502 zł zostało pozyskane  z programu "Odbudowa", reszta środków pochodziła ze środków własnych gminy.