Przebudowa drogi na terenie działek nr 379, 79, 65, 73, 70/1, 60/3, 62/4, 61, 55/7 obręb Strachocin


Dnia 15.10.2018 r. zakończyła się przebudowa drogi na terenie działek nr 379, 79, 65, 73, 70/1, 60/3, 62/4, 61, 55/7 obręb Strachocin o nawierzchni asfaltowej o długości ok.. 338 m.

Wykonawcą inwestycji było przedsiębiorstwo robót drogowo-mostowych DROGMOST Sp z o.o. w Kłodzku, ul. Objazdowa 24, 57-300 Kłodzko. 

Wartość inwestycji to 690492,15 zł brutto, realizowana w całości ze środków gminnych.