Wykaz instytucji samorządowych, podmiotów oraz organizacji pozarządowych świadczących usługi na terenie województwa dolnośląskiego dla osób i rodzin dotkniętych przemocą w rodzinie

Zaktualizowana baza teleadresowa instytucji samorządowych, podmiotów oraz organizacji pozarządowych świadczących usługi na terenie województwa dolnośląskiego dla osób i rodzin dotkniętych przemocą w rodzinie.

PDFspecjalistyczne ośrodki.pdf

PDFinstytucje przemoc.pdf

04.08.2021
powrót