WSPARCIE DLA PRZEDSIĘBIORCÓW!

Utraciłeś/aś pracę i chcesz rozpocząć działalność gospodarczą? Możesz otrzymać nawet 41 890 zł dotacji na założenie i prowadzenie firmy!
Jeżeli mieszkasz na Dolnym Śląsku i chcesz otworzyć działalność gospodarczą zgłoś się do projektu Wsparcie dla Przedsiębiorców!!!
W projekcie realizowanym przez Dolnośląską Agencję Rozwoju Regionalnego S.A. może wziąć udział 240 osób powyżej 30-go roku życia, które są:
  • osobami bez zatrudnienia tj.: osoby powyżej 50 r.ż., kobiety, osoby niepełnosprawne, długotrwale bezrobotne, zarejestrowane lub nie w Urzędzie Pracy;
  • ubogimi bezrobotnymi;
  • biernymi zawodowo;
  • osobami które utraciły zatrudnienie po 1 marca 2020r.;
  • osobami pracującymi na umowy krótkoterminowe;
  • zamieszkującymi teren województwa dolnośląskiego w szczególności obszary wiejskie;

Udział w projekcie jest bezpłatny.

Okres realizacji projektu: maj 2021 r. – czerwiec 2023 r.

 
Biuro Projektu: Dolnośląska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.
ul. Szczawieńska 2, 58-310 Szczawno–Zdrój, pokój A 201 (II piętro)
Telefon: 74 64 80 423, 74 64 80 400 Fax: 74 64 04 17 lub +48 607694800
www.darr.pl; e-mail: monika.ambroziak@darr.pl

SCHEMAT UDZIAŁU W PROJEKCIE:

Dwuetapowy proces rekrutacji:

Etap I – składanie i ocena formularzy rekrutacyjnych oraz koncepcji biznesu.

Etap II - rozmowy rekrutacyjne z doradcą zawodowym pod kątem predyspozycji do prowadzenia działalności gospodarczej.
Podstawowe wsparcie w ramach projektu:

Etap I - Indywidualne Plany Działania opracowane przez doradcę zawodowego dla każdego z uczestników/czek projektu w celu dopasowania zakresu wsparcia szkoleniowego i doradczego do potrzeb i możliwości.

Etap II - SZKOLENIA z zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej – 56-godzinne, (dla osób zamieszkujących powyżej 50km od miejsca szkolenia zapewniamy noclegi i wyżywienie)

Etap III - DOTACJE NA ROZPOCZĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ – dla minimum 200 uczestników/czek projektu, w wysokości do 23 050,00 zł/firma. Nie wymagamy wkładu własnego!

Etap IV - WSPARCIE POMOSTOWE – środki finansowe w kwocie do 1570,00 zł miesięcznie na firmę, wypłacane przez okres od 6 do 12 miesięcy od daty rozpoczęcia prowadzenia działalności gospodarczej.

Wsparcie towarzyszące: zwrot kosztów dojazdu (na spotkania z doradcą oraz szkolenia).

SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE na temat rekrutacji i udziału w projekcie są dostępne na stronie: https://www.darr.pl/projekt-wparcie-dla-przedsiebiorczych/#more-812.
 
WSPARCIE DLA PRZEDSIĘBIORCZYCH!
nr RPDS.08.03.00-02-058/20
Dofinansowanie projektu z UE: 8 436 720,05 PLN
7beb2cc789a35be9df1e4b7776500cd3.jpeg
22.07.2021
powrót