Projekt "AKTYWIZACJA DOLNOŚLĄSKIEGO RYNKU PRACY - III EDYCJA"

Informujemy, że Agencja Rozwoju Regionalnego "ARLEG" realizuje projekt "AKTYWIZACJA DOLNOŚLĄSKIEGO RYNKU PRACY - III EDYCJA", który oferuje środki finansowe na wsparcie osób:

- przewidzianych do zwolnienia,

- zagrożonych zwolnieniem,

- odchodzących z rolnictwa,

- zwolnionych z przyczyn dotyczących zakładu pracy, w okresie nie dłuższym niż 6 miesięcy przed dniem przystąpienia do projektu.

Uczestnikom projektu oferowane jest:

1. Doradztwo zawodowe z elementami pośrednictwa pracy (obowiązkowa forma wsparcia).

2. Wsparcie na rozwój przedsiębiorczości (maksymalnie 23 050,00 zł + wsparcie pomostowe).

3. Szkolenia zawodowe (w tym: stypendia szkoleniowe dla uczestników szkoleń).

4. Studia podyplomowe (maksymalny koszt 7 000,00 zł).

5. Staże zawodowe - nie dłużej niż 6 miesięcy.

6. Poradnictwo psychologiczne.

7. Dodatek relokacyjny (kwota dodatku wynosi 7 000,00 zł).

Więcej informacji na temat projektu  można uzyskać w biurze projektu w ARR "ARLEG" S.A. w Legnicy przy ul. Macieja Rataja 26 (I piętro pok. 3), biurze ARR "ARLEG" S.A. w Głogowie ul. Armii Krajowej 5, bezpośrednio od p. Bartosza Wawrzyniaka, telefonicznie pod numerem: 76 835 68 91 wew. 66, mailowo pod adresem e-mail: bartek.wawrzyniak@arleg.eu lub na stronie http://arleg.eu/aktywizacja-dolnoslaskiego-rynku-pracy-iii-edycja/.

13.07.2021
powrót