OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE JAKOŚCI WODY - ZWiK Stronie Śląskie

Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Stroniu Śląskim informuje, że w związku z gwałtownymi opadami deszczu, które miały miejsce w dniach 08.07 i 09.07.2021 r. pogorszyła się jakość wody w parametrze dotyczącym mętności. Jednakże woda jest uzdatniona /pełna dezynfekcja podchlorynem sodu/ i zarówno pod względem bakteriologicznym jak i fizyko-chemicznym nadaje się w pełni do wykorzystania przez mieszkańców.

ZWiK sp. z o.o.  posiada w użytkowaniu 2 ujęcia powierzchniowe na potoku Morawka w Nowej i Starej Morawie. Po wystąpieniu gwałtownych ulew woda w potoku, z którego jest ujmowana miała całkowicie czarne zabarwienie, a filtry piaskowe na Stacji Uzdatniania  w Goszowie nie są w stanie całkowicie zlikwidować parametru mętności mimo kilkukrotnego płukania w ciągu doby.

Po uruchomieniu Ujęcia Wody w Nowej Morawie w dniu 11.07.2021 r o godzinie 7.00 woda stopniowo się oczyszczała w zakresie parametru mętności i w dniu dzisiejszym tj. 12.07.2021 r jest już całkiem czysta . Taka sytuacja dotycząca zabarwienia wody zdarza się niezmiernie rzadko i wystąpiła pierwszy raz w tym roku .

 Za niedogodności związane z zabarwieniem wody spowodowane burzami przepraszamy mimo, że nie mamy na nie realnego wpływu.

Wszystkie informacje dotyczące jakości wody oraz zaistniałej sytuacji prosimy kierować do  Zakładu Wodociągów i Kanalizacji .

Kierownik ZWiK - Stanisław Jaśkiewicz - tel. 603201398

 

                                 

 

12.07.2021
powrót