Sprawozdanie z realizacji programu współpracy w 2013 r.

W dniu 28.04.2014 r. na Sesji Rady Miejskiej Stronia Śląskiego, przedstawione zostało sprawozdanie z realizacji programu współpracy Gminy Stronie Śląskie z organizacjami pozarządowymi w 2013 r. Treść sprawozdania umieszczono na BIP-ie: kliknij tutaj.

29.04.2014
powrót