Nowy obowiązek od 1 lipca 2021 r.

Szanowni Państwo,
od 1 lipca 2021 r. każdy właściciel/zarządca budynku, w którym znajduje się źródło ciepła lub spalania paliw do 1 MW (np. piec, miejska sieć ciepłownicza itp.), jest zobowiązany do zadeklarowania, jakie źródło ciepła jest używane w budynku mieszkalnym i niemieszkalnym (w tym letniskowym).

Deklarację można złożyć:
A. elektronicznie – z użyciem profilu zaufanego/dowodu elektronicznego poprzez stronę internetową: www.zone.gunb.gov.pl;
B. w wersji papierowej – listownie lub osobiście w Urzędzie Miasta (druk jest załączony do ogłoszenia, a także dostępny na miejscu).

W przypadku źródeł ciepła uruchomionych przed 1 lipca 2021 r. czas na złożenie deklaracji wynosi 12 miesięcy, natomiast dla źródeł nowych  – 14 dni. Celem zbierania danych jest utworzenie Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB), na podstawie której będzie możliwe planowanie działań związanych z poprawą jakości powietrza. Więcej informacji znajdą Państwo w dołączonym informatorze. W razie pytań zapraszamy do kontaktu z UM Stronie Śląskie.

02.07.2021
powrót