Organizacja pracy w Urzędzie Miejskim w Stroniu Śląskim

Organizacja pracy w Urzędzie Miejskim w Stroniu Śląskim.

W dniu 2 maja 2014 r. (piątek) Urząd Miejski w Stroniu Śląskim jest nieczynny.
W tym dniu w Urzędzie będzie pełniony dyżur od godz. 7.30 do godz. 15.30 w celu umożliwienia zgłaszania przez pełnomocników komitetów wyborczych kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Parlamentu Europejskiego, zarządzonych na dzień 25 maja 2014 r.
    
                                                                          Burmistrz Stronia Śląskiego
                                                                 Zbigniew Łopusiewicz
   

23.04.2014
powrót