Dezynfekcja i mycie pojemników na odpady - 2.08.-13.08.2021 r.

Burmistrz Stronia Śląskiego informuje, iż w ramach umowy na świadczenie usług odbioru odpadów komunalnych na terenie Gminy Stronie Śląskie, firma PHU Komunalnik Sp. z o.o. w terminach 2 sierpnia - 13 sierpnia 2021 r. przeprowadzi mycie oraz dezynfekcję pojemników do gromadzenia odpadów BIO i zmieszanych.
Mycie i dezynfekcja odbywać się będzie zgodnie z harmonogramem wywozu odpadów (usługę będą wykonywały dwa pojazdy, "pierwszy" pojazd opróżnia tylko pojemniki, a "drugi" przeprowadza akcję mycia i dezynfekcji pojemników).
Wszyscy mieszkańcy proszeni są o wystawienie pojemników w celu przeprowadzenia mycia i dezynfekcji.

PDFMycie pojemników 2021 .pdf (28,37KB)