Szczepienia uczniów w wieku 12-18 lat - informacje dla szkół i placówek, rekomendacje dla rodziców

szczepieniauczniowwwieku1218latinformacjedlaszkoliplacowekplakat.png

szczepieniauczniowwwieku1218latrekomendacjedlarodzicowplakat.png

Kwestionariusz wstępnego wywiadu przesiewowego przed szczepieniem osoby małoletniej przeciw COVID-19 (kwestionariusz należy wypełnić przed wizytą w punkcie szczepień)

https://dokumenty.mein.gov.pl/47742b8c-4c80-4cc4-9de7-33815a5c8806/kwestionariuszwstepnegowywiaduprzesiewowegoprzedszczepieniemosobyniepelnoletniejprzeciwcovid19.pdf

Dlaczego warto się zaszczepić?

Szczepionka to najlepszy sposób na przerwanie transmisji wirusa, a tym samym na powrót do życia, które znamy sprzed okresu pandemii. Zaszczepienie się jak największej liczby osób zwiększa szansę na trwały powrót do stacjonarnych zajęć w szkołach, placówkach i na uczelniach, wydarzeń kulturalnych czy spotkań rodzinnych i towarzyskich. Dzięki szczepionce możemy chronić nie tylko nas samych, ale także naszych najbliższych.

Jak działa szczepionka?

Szczepionka wyzwala w organizmie człowieka naturalną produkcję przeciwciał. Stymuluje także nasze komórki odpornościowe, aby chroniły nas przed zakażeniem COVID-19. Szczepionka jest darmowa i dobrowolna.

źródło: Ministerstwo Edukacji i Nauki

 

15.06.2021
powrót