Nabór wniosków w Funduszu Lokalnym Masywu Śnieżnika

Fundusz Lokalny Masywu Śnieżnika

zaprasza do udziału w nowej edycji programu

realizowanego we współpracy z

Akademią Rozwoju Filantropii w Polsce

Program „Działaj Lokalnie” aktywizuje społeczność lokalną, która realizując ciekawe przedsięwzięcia ma na celu dobro wspólne. W konkursie grantowym mogą brać udział: organizacje pozarządowe, oraz grupy inicjatywne/ nieformalne działające przy instytucjach publicznych takich jak: szkoły, domy kultury, biblioteki, kluby sportowe, gminy, etc.

 

Co zrobić by otrzymać dotację na swój projekt:

  1. mieć atrakcyjny i społecznie użyteczny pomysł, którego realizacja nie przekroczy 6 miesięcy
  2. opisać go i uzasadnić na odpowiednim formularzu w generatorze wniosków, który będzie dostępny na stronie www.system.dzialajlokalnie.pl
  3. wykazać własny wkład w wysokości 25% (5% gotówka, 20% wkład rzeczowy lub usługowy)

 

Wnioski można składać w generatorze  od 15 kwietnia  do 16 maja 2014 r.

Wyniki konkursu ogłoszone  zostaną 25 maja 2014 r.

Pula środków przeznaczona na granty wynosi   55 000 PLN

 

Granty finansowane będą ze środków: Funduszu Lokalnego Masywu Śnieżnika i Polsko – Amerykańskiej Fundacji Wolności

UWAGA! Od tego roku wnioski mogą być jedynie składane za pośrednictwem generatora wniosków dostępnego na stronie  www.system.dzialajlokalnie.pl

 

Spotkania z osobami zainteresowanymi konkursem odbędą się:

Bystrzyca Kłodzka - 23.04.2014 godz 9:00 – sala Świetlicy Środowiskowej ul. Wojska Polskiego 18

Międzylesie - 23.04.2014- godz 12:00 - Miejsko – Gminny Ośrodek Kultury

Stronie Śląskie - 25.04.2014- godz.10:00 - Urząd Miasta i Gminy

Lądek Zdrój - 25.04.2014- godz: 12:30 - Urząd Miasta i Gminy

09.04.2014
powrót