DOLNOŚLĄSKI KATALOG DOBRYCH PRAKTYK - agroturystyka i zagrody edukacyjne

Do końca czerwca został przedłużony termin, w którym właściciele gospodarstw agroturystycznych i zagród edukacyjnych mogą bezpłatnie zgłosić ofertę swoich obiektów do publikacji w Dolnośląskim katalogu dobrych praktyk – agroturystyka i zagrody edukacyjne.

Dolnośląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego z siedzibą we Wrocławiu wydaje katalog, w którym będzie można znaleźć ofertę około 100 obiektów turystycznych z Dolnego Śląska – gospodarstw agroturystycznych i zagród edukacyjnych, zrzeszonych w Ogólnopolskiej Sieci Zagród Edukacyjnych.
Katalog powstaje w ramach operacji „Tworzenie sieci kontaktów sprzyjających innowacjom w rozwoju usług turystycznych na obszarach wiejskich Dolnego Śląska”. Celem wydania publikacji jest pokazanie potencjału Dolnego Śląska pod kątem rozwijania usług turystycznych.

Regulamin i karta zgłoszenia dostępna jest na stronie http://dodr.pl/zapowiedzi,1029-wydajemy-dolnoslaski-katalog-dobrych-praktyk-agroturystyka-i-zagrody-edukacyjne

dodr_logo.png

11.06.2021
powrót