Konkurs dla osób dorosłych (50+)

Dokument1.jpeg

Fundusz Lokalny Masywu Śnieżnika
w imieniu
Kapituły Funduszu Wieczystego im. Marianny Orańskiej
ogłasza konkurs
dla
osób dorosłych (50+)  mieszkających na terenie 4 gmin masywu Śnieżnika: Bystrzycy Kłodzkiej, Lądka Zdroju, Międzylesia i Stronia Śląskiego, których pasje i hobby artystyczne na takie wsparcie zasługują

  • Wypełniony i podpisany wniosek (patrz: załączony formularz) o sfinansowanie przedsięwzięcia można składać do 30 kwietnia 2014 r.: e-mailem na adres lub pocztą na adres: Biuro Funduszu Lokalnego Masywu Śnieżnika 57-500  Bystrzyca Kłodzka ul. Woj. Polskiego 18
  • Wnioski będą rozpatrywane przez Komisję powołaną przez Kapitułę Funduszu Wieczystego im. Marianny Orańskiej.
  • Pula środków na sfinansowanie przedsięwzięcia/ przedsięwzięć wynosi 7000 zł.
  • Lista Laureata/ Laureatów zostanie umieszczona na stronie www.flms.pl do 15 maja 2014 r.

FORMULARZ WNIOSKU O DOFINANSOWANIE: PDFkonkurs dla 50+.pdf (128,35KB)

08.04.2014
powrót