Przedsiębiorco, nie zapomnij - z dniem 31 maja upływa termin płatności II raty za koncesję na alkohol

Przedsiębiorco!

Przypominamy, iż 31.05.2021 r. upływa termin wniesienia II raty opłaty za posiadane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych. 

Z uwagi na fakt, zwolnienia z opłaty II raty przedsiębiorców, prowadzących lokale gastronomimiczne (spożycie na miejscu sprzedaży) na terenie Gminy Stronie Śląskie, obowiązek ten spoczywa wyłącznie na przedsiębiorcach prowadzących sklepy (spożycie poza miejscem sprzedaży).

Wpłaty należy dokonywać na rachunek gminy: 86 9588 0004 0000 1850 2000 0010

termin II rata.png