Zasady rekrutacji na rok szkolny 2021/2022 - dołącz do grona uczniów TECHNIKUM w Zespole Szkół Samorządowych w Stroniu Śląskim.

rek

WNIOSEK O PRZYJĘCIE KANDYDATA DO SZKOŁY PONADPODSTAWOWEJ 2021-2022

TERMINARZ REKRUTACJI  rok szkolny 2021/2022

Składanie przez kandydatów wniosku o przyjęcie  od 17 maja do 21 czerwca 2021 r.

Dostarczenie świadectwa ukończenia szkoły podstawowej i uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły o zaświadczenie o wyniku egzaminu ósmoklasisty  od 25 czerwca do 14 lipca 2021 r.

Podanie listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych  22 lipca 2021 r.

Potwierdzenie woli przyjęcia  od 23 do 30 lipca 2021 r.

Ogłoszenie listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych  2 sierpnia 2021 r.

 

REKRUTACJA UZUPEŁNIAJĄCA

składanie dokumentów od 3 do 5 sierpnia 2021 r.

ogłoszenie list kandydatów zakwalifikowanych do Technikum Akademickiego do 16 sierpnia 2021 r.

ogłoszenie ostatecznej listy kandydatów przyjętych do Technikum Akademickiego 23 sierpnia 2021 r.

DOKUMENTY REKRUTACYJNE

  • • wniosek o przyjęcie,
  • • świadectwo ukończenia szkoły podstawowej,
  • • zaświadczenie o wynikach egzaminu ósmoklasisty,
  • • 1 zdjęcie legitymacyjne o rozmiarach 30x42mm

oraz jeśli dotyczy:

  • • opinie i orzeczenia z poradni psychologiczno - pedagogicznej,
  • • zaświadczenia wydane przez komisje konkursowe.

źródło: ZSS Stronie Śląskie

13.05.2021
powrót