Alrm przeciwpowodziowy dla powiatu kłodzkiego

Starosta Kłodzki ogłosił alarm przeciwpowodziowy na terenie powiatu kłodzkiego dnia 13 maja 2021r od godz. 2:30 w związku z przekroczonymi stanami ostrzegawczymi i alarmowymi na rzekach i potokach powiatu kłodzkiego oraz ciągłymi opadami deszczu.

Aktualne stany wody: http://lsop.powiat.klodzko.pl/index.php/woda

  • Zjawisko: wezbranie z przekroczeniem stanów ostrzegawczych
  • Obszar: województwo dolnośląskie
  • Przebieg: w związku ze spływem wód opadowych, lokalnie w zlewniach górnej Nysy Kłodzkiej, Ślęzy, Bystrzycy, Kaczawy oraz Bobru będzie utrzymywała się tendencja rosnąca stanów wody, odcinkami powyżej stanów ostrzegawczych.

Informacja wydana w związku z prognozowanymi opadami o charakterze burzowym, które występują lokalnie. Ze względu na swój charakter, intensywny, punktowy opad, w miejscu jego wystąpienia może spowodować potencjalne zagrożenie hydrologiczne ze strony mniejszych rzek, jak i lokalne podtopienia (głównie na obszarach miejskich).

13.05.2021
powrót