Najważniejsze informacje dotyczące Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2021 znajdziesz tutaj: Narodowy Spis Powszechny 2021

Zarząd Powiatu Kłodzkiego ogłasza otwarte konkursy ofert na realizację w roku 2021 zadań publicznych

1.Konkurs:

Zarząd Powiatu Kłodzkiego ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację w roku 2021 zadań publicznych w zakresie rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych z terenu Powiatu Kłodzkiego. Kwota dofinansowania zadania nie może przekroczyć 10 000 złotych. Termin rozpoczęcia realizacji zadania nie wcześniej niż od dnia 1 lipca 2021 roku, zakończenie najpóźniej do dnia 15 grudnia 2021 r. Termin składania ofert w wersji elektronicznej za pomocą systemu WITKAC: 04.06.2021 r. Termin składania ofert w wersji papierowej (podpisany wydruk PDF za pomocą systemu WITKAC wraz z załącznikami wymaganymi w wersji papierowej: 07.06.2021 r.

Szczegóły konkursu oraz materiały do pobrania:

http://www.bip.powiat.klodzko.pl/1746/96/ogloszenie-otwartego-konkursu-ofert-na-realizacje-zadan-z-zakresu-rehabilitacji-zawodowej-i-spolecznej-osob-niepelnosprawnych-z-terenu-powiatu-klodzkiego.html

 

2. Konkurs:

Zarząd Powiatu Kłodzkiego ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację w roku 2021 zadań publicznych obejmujących działalność w zakresie społecznej integracji osób niepełnosprawnych z terenu Powiatu Kłodzkiego. Kwota dofinansowania zadania nie może przekroczyć 10 000 złotych. Termin rozpoczęcia realizacji zadania nie wcześniej niż od dnia 1 lipca 2021 roku, zakończenie najpóźniej do dnia 15 grudnia 2021 r. Termin składania ofert w wersji elektronicznej za pomocą systemu WITKAC: 04.06.2021 r. Termin składania ofert w wersji papierowej (podpisany wydruk PDF za pomocą systemu WITKAC wraz z załącznikami wymaganymi w wersji papierowej: 07.06.2021 r.

Szczegóły konkursu oraz materiały do pobrania:

http://www.bip.powiat.klodzko.pl/1745/96/ogloszenie-otwartego-konkursu-ofert-na-realizacje-zadan-publicznych-obejmujacych-dzialalnosc-w-zakresie-spolecznej-integracji-osob-niepelnosprawnych-z-terenu-powiatu-klodzkiego.html

źródło: Powiat Kłodzko

13.05.2021
powrót