Najważniejsze informacje dotyczące Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2021 znajdziesz tutaj: Narodowy Spis Powszechny 2021

OGÓLNOPOLSKA KARTA SENIORA - BURMISTRZ STRONIA ŚLĄSKIEGO ZAPRASZA SENIORÓW 60+ ZAMIESZKAŁYCH NA TERENIE GMINY STRONIE ŚLĄSKIE DO UCZESTNICTWA EDYCJI LOKALNEJ PROGRAMU „OGÓLNOPOLSKA KARTA SENIORA”

Karty będą dostępne od dnia 25 września 2020 r. w Bibliotece Miejskiej CETIK.

 

Na mocy Uchwały nr VII/135/20 Rady Miejskiej Stronia Śląskiego, Gmina Stronie Śląskie przystąpiła do programu „Gmina przyjazna seniorom”. Realizacja celów programu odbywa się poprzez przystąpienie gminy do „Ogólnopolskiej Karty Seniora”.

Kartę może otrzymać każdy mieszkaniec gminy Stronie Śląskie , który ukończył 60 rok życia
i wypełnił formularz zgłoszeniowy. Dzięki kartom seniorzy korzystają ze specjalnych ofert przygotowanych przez firmy na terenie całej Polski, które przystępują do Programu Ogólnopolska Karta Seniora.

Od dnia 25 września 2020 r. w Bibliotece Miejskiej CETiK w Stroniu Śląskim przy ul. Kościuszki 32  rozpoczynamy wydawanie OGÓLNOPOLSKIEJ KARTY SENIORA – Edycja lokalna,  dla mieszkańców Gminy Stronie Śląskie w wieku 60+. Aby uzyskać kartę należy wypełnić prosty formularz,  dostępny w Bibliotece Miejskiej CETiK.

Zapraszamy również przedsiębiorców naszej gminy do bycia Partnerami Programu  Ogólnopolska Karta Seniora, poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego i przesłania do Stowarzyszenia MANKO. Wspierajmy seniorów, oferując np. dowolne rabaty, zniżki oraz oferty specjalne.
Dla przedsiębiorców z terenu Gminy Stronie Śląskie zgłoszenie do programu w ramach pakietu podstawowego jest bezpłatne, ponieważ Gmina jest partnerem w programie.

 

Zapraszamy do przystąpienia do Programu

06.05.2021
powrót