Święto bibliotek i bibliotekarzy - kopia

Tegorocznym hasłem Ogólnopolskiego Tygodnia Bibliotek jest „Znajdziesz mnie w bibliotece”

W dniach od 8 -15 maja w całej Polsce będą organizowane wydarzenia promujące czytelnictwo i biblioteki, jako te instytucje, które nieustannie zachęcają do czytania, prezentują najnowsze trendy w literaturze krajowej i zagranicznej oraz są stałym elementem w krajobrazie miejskim zapewniającym bezpłatny dostęp do udziału w szeroko pojętym życiu kulturalnym. Tegorocznym hasłem Ogólnopolskiego Tygodnia Bibliotek organizowanego po raz XVII przez Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich jest „Znajdziesz mnie w bibliotece”.

Zapraszamy zatem do odwiedzin naszej biblioteki strońskiej

http://cetik.stronie.pl/111/51/biblioteka-informacje-ogolne.html

Dzień bibliotekarza i bibliotek.png

06.05.2021
powrót