Marzysz o służbie w mundurze - wstąp w szeregi policjantów powiatu kłodzkiego

Osoby zainteresowane złożeniem dokumentów aplikacyjnych zapraszamy do Komendy Powiatowej Policji w Kłodzku Plac Chopina 2 w godzinach od 8.30 do 15.30.

 • rekrutacja do słuzby w Policji
                  r dotyczacy rekrutacja do słuzby w
                  Policji

Przypominamy, że każdy, kto chciałby wstąpić w szeregi tej formacji musi spełnić następujące wymagania:

posiadać polskie obywatelstwo,
posiadać nieposzlakowaną opinię,
nie być skazanym prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe,
korzystać z pełni praw publicznych,
posiadać co najmniej średnie wykształcenie,
posiadać odpowiednią zdolność fizyczną i psychiczną do służby w formacjach uzbrojonych, podległych szczególnej dyscyplinie służbowej, której gotów jest się podporządkować,
dawać rękojmię zachowania tajemnicy stosownie do wymogów określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych,

 

Policja, jako ogólnopolski pracodawca, oferuje:

-ciekawą, satysfakcjonującą służbę,
-stabilne, stałe zatrudnienie,
-wysoki poziom nauczania w szkołach policyjnych,
-wynagrodzenie po szkoleniu podstawowym zawodowym dla funkcjonariuszy około 3880 zł, a osobom do 26 roku życia około 4220 zł na rękę,
-nagrody roczne, motywacyjne, jubileuszowe,
-prawa emerytalne po 25 latach służby,
-możliwość doskonalenia zawodowego,
-możliwość rozwoju zawodowego,
-prestiż zatrudnienia,
-służbę w organizacji zaufania społecznego i szeroki wybór specjalizacji,
-wyjątkową rolę społeczną – bycie policjantem to nie tylko zawód, jest to służba społeczeństwu.

Szczegóły dotyczące procedury przyjęcia do Policji można uzyskać w Zespole Kadr i Szkolenia Komendy Powiatowej  Policji w Kłodzku, plac Chopina 2 – telefon 47 87  52 238 oraz 4787 52235. Informacje o rekrutacji można  również znaleźć na stronach internetowych Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu, jak również  na stronie Komendy Głównej Policji.

Informujemy, że osoby zainteresowane wstąpieniem do służby mogą zgłaszać się do Komendy Powiatowej Policji w Kłodzku Plac Chopina 2  w godzinach od 8.30 do 15.30.

Poszczególne etapy procedury kwalifikacyjnej są prowadzone z jednoczesnym zachowaniem reżimu sanitarnego, w związku z występującymi zakażeniami na terenie naszego państwa wirusem SARS-CoV-2.

05.05.2021
powrót