Ruszają prace związane z odbudową wieży na Śnieżniku

Wkrótce, przy sprzyjających warunkach pogodowych wznowione zostaną prace przy odbudowie wieży na Śnieżniku.

W tym raku zaplanowano wykonanie fundamentowania wieży oraz wzniesienie całości konstrukcji stalowej samej wieży, wraz z pokryciem dachowym. W kolejnym roku (2022) wykonanie zostanie szklana elewacja na konstrukcji stalowej oraz okładzina kamienna w jej dolnej części.

Równocześnie z pracami budowlanymi na szczycie Śnieżnika wykonywane będą prace przy remoncie szlaku pieszego prowadzącego ze szczytu Śnieżnika do schroniska. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska we Wrocławiu 23 marca 2021 roku wydał zarządzenie w sprawie wyznaczenia szlaku turystycznego „zielonego” w rezerwacie przyrody „Śnieżnik Kłodzki”.

Całość powyższych działań ma na celu skanalizowanie i ukierunkowanie ruchu turystycznego na ściśle określonym obszarze samego szlaku. Wzdłuż odnowionej ścieżki pieszej pojawią się tablice informujące o cennych zbiorowiskach roślinnych, chronionej florze i faunie w rezerwacie przyrody. Szlak ominie również najcenniejsze siedliska przyrodnicze, które w chwili obecnej są eksplorowane przez turystów.

191020_WiezaNaSniezniku.jpeg

27.04.2021
powrót