Najważniejsze informacje dotyczące Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2021 znajdziesz tutaj: Narodowy Spis Powszechny 2021

Weź bezzwrotną dotację w swoje ręce!

Ponad 38 tyś zł na założenie własnej firmy! bezpłatnie!!! bez żyrantów!!! darmowa pomoc przy założeniu firmy!!!

Stowarzyszenie Euro-Concret w partnerstwie z Eurowektor sp. z o.o. od lutego 2021 r. realizuje projekt „Kreator”- kompleksowy projekt wsparcia samozatrudnienia młodych mieszkańców Dolnego Śląska.

W ramach projektu Uczestnik będzie mógł otrzymać bezzwrotną dotację na rozpoczęcie działalności gospodarczej w wysokości do 38 650,00 zł (maksymalnie 23 050 zł na inwestycje i maksymalnie 2600 zł przez pół roku na bieżące funkcjonowanie firmy).

Przyznanych będzie aż 108 takich dotacji!!!

Do projektu zostanie zrekrutowanych 120 osób w tym 72 kobiety i 48 mężczyzn .Co najmniej 12 Uczestników projektu będzie osobami zamieszkującymi (w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego) miasta średnie lub miasta tracące funkcje społeczno-gospodarcze.

O przyznanie bezpłatnej i bezzwrotnej dotacji na start własnej firmy mogą ubiegać się osoby w wieku 18-29 lat., zamieszkujące lub/i uczące się na terenie woj. dolnośląskiego, które utraciły zatrudnienie po 01 marca 2020 r. i pozostają osobami biernymi zawodowo lub bezrobotnymi niezarejestrowanymi w urzędzie pracy.

Szczegóły na www.euro-concret.pl/kreator

Wszystkie osoby, które chcą uzyskać dotację i zakwalifikują się do uczestnictwa w projekcie dodatkowo otrzymają bezpłatnie: szkolenia z zakresu zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej, doradztwo eksperta dotacyjnego i pomoc w napisaniu biznesplanu.

Zgłoszenia do udziału w projekcie przyjmowane są w okresie od 22.04.2021 do 13.05.2021 r.

Regulamin rekrutacji oraz wszelkie szczegóły znajdują się na stronie:

www.euro-concret.pl/kreator

Zapraszamy do wzięcia udziału w rekrutacji!

Pytania odnośnie projektu:

  • Kontakt: tel. 500 520 027,
  • e-mail: stowarzyszenie.euroconcret@gmail.com; 
  • Facebooku ( fb.com/euroconcret) i Instagramie (instagram.com/euro_concret).

Projekt „Kreator”- kompleksowy projekt wsparcia samozatrudnienia młodych mieszkańców Dolnego Śląska jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

Euro-Concret to stowarzyszenie powstałe we Wrocławiu w 2003 r. Głównym obszarem działań stowarzyszenia jest aktywizacja osób bezrobotnych, promocja przedsiębiorczości, wsparcie w postaci dotacji unijnych dla nowopowstających firm. Cele te realizowane są w oparciu o środki z funduszy strukturalnych UE, które Euro-Concret pozyskuje nieprzerwanie od wejścia Polski w struktury Wspólnoty. W ramach zrealizowanych przez Stowarzyszenie projektów na przestrzeni ostatnich lat wsparcie uzyskało ponad 340

bezpłatna dotacja.png

22.04.2021
powrót