Aktualizacja fotograficzna grobów - Cmentarz Komunalny w Strachocinie

Informujemy, iż z końcem marca bieżącego roku zostanie dokonana aktualizacja fotograficzna grobów na Cmentarzu Komunalnym w Strachocinie, która zostanie ukazana na stronie internetowej http://komunalny.cmentarzstronie.pl . W związku z powyższym prosimy o uporządkowanie grobów swoich bliskich.

Prosimy także o bieżące regulowanie opłat za użytkowanie miejsca zajętego pod istniejące poszczególne groby, w którym pochowani są  zmarli. Niech to będzie dowód naszej pamięci oraz wyraz szacunku należnego zmarłemu.         

     Cmentarz web.png

26.03.2021
powrót