Budowa sieci światłowodowej na terenie Gminy Stronie Śląskie

TAURON Obsługa Klienta sp. z o.o. realizuje projekt pod nazwą: „Budowa sieci szerokopasmowej FTTH w technologii GPON zgodnie z wymaganiami dla sieci NGA w ramach projektu POPC - wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego Internetu o wysokich przepustowościach”. Projekt dofinansowany jest przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Działania 1.1 Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa i obejmuje obszar południowej Polski.

Już doprowadzony został światłowód do  dwóch szkół na terenie Gminy  Stronie Śląskie.

W fazie projektowania jest linia telekomunikacyjna dla obszarów/mieszkańców gminy. Niebawem rozpoczną się prace montażowe - podwieszanie kabla  światłowodowego. Wykonawca planuje wykonać ten obszar  do końca sierpnia 2021.

Sieć budowana jest w okolicy domów, na istniejącej  podbudowie  słupowej, a co za tym idzie czasem trzeba ją poprowadzić przez działki prywatne. Zważając na misję projektu polegającą na wyeliminowaniu różnic w dostępie do szerokopasmowego Internetu wykonawca liczy na współpracę-udzielanie pisemnych zgód na realizację inwestycji.

Tauron.png

26.03.2021
powrót