Rozdzielono środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych dla gmin górskich. Gmina Stronie Sląskie pozyskała środki finansowe w łącznej kwocie 3 806 732,88 PLN

 Przy natłoku negatywnych informacji w tym tygodniu, w dniu wczorajszym dotarła do nas bardzo dobra nowina.

        Opublikowane zostały wyniki Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych dla gmin górskich, z których wynika, że Gmina Stronie Śląskie pozyskała środki finansowe w łącznej kwocie 3 806 732,88 PLN. Środki finansowe będą wydatkowane na inwestycje w ogólnodostępną infrastrukturę turystyczną dla niżej wymienionych zadań:
        1.    modernizacja parku Morawka - projekt polega na wykonaniu pierwszego etapu modernizacji parku - remoncie alejek parkowych, oświetlenia alejek parkowych, dwóch kładek na rzece Białej Lądeckiej, skateparku oraz nadbrzeża z pomostem dla kajaków,
        2.    budowa miejsc postojowych przy ulicy Kościuszki - wykonana zostanie zatoka parkingowa z pięcioma miejscami postojowymi,
        3.    budowa miejsc postojowych przy ul. Sudeckiej - projekt polega na wybodowaniu  miejsc parkingowych przy ul. Sudeckiej w Stroniu Śląskim dla 29 pojazdów,
        4.    budowa infrastruktury wodociągowej przy Jaskini Niedźwiedziej w Kletnie - wybudowane zotanie ujęcie wody i wodociąg o dł ok. 680 m dla potrzeb Jaskini Niedźwiedziej w Kletnie.
       

Dziękujemy stronie rządowej za przyznanie środków finansowych w tym bardzo trudnym pandemicznym okresie, które przyczynią się do dalszego rozwoju turystycznego Gminy Stronie Śląskie. 


W załączeniu jedna z planowanych inwestycji - plan modernizacji parku Morawka

26.03.2021
powrót