OTWARTE SPOTKANIA RADY DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO Z ORGANIZACJAMI OBYWATELSKIMI W WOJEWÓDZTWACH - DOLNY ŚLĄSK

OTWARTE SPOTKANIA RADY DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO
Z ORGANIZACJAMI OBYWATELSKIMI W WOJEWÓDZTWACH

DOLNY ŚLĄSK 30.03.2021 r., godz. 17:00-20:00
 

Program spotkania

  • Powitanie i otwarcie spotkania:

- Wojciech Jachimowicz, Współprzewodniczący RDPP ze strony pozarządowej

- Wojciech Kaczmarczyk, Współprzewodniczący RDPP ze strony rządowej

- Cezary Przybylski, Marszałek Województwa Dolnośląskiego

- Waldemar Weihs, Przewodniczący Dolnośląskiej RDPP

- Maria Lewandowska-Mika, Prezes Dolnośląskiej Federacji Organizacji Pozarządowych

- Agnieszka Kasina, Prezes Związku Stowarzyszeń Dolnośląska Sieć Partnerstw LGD

 

  • Informacja o możliwościach wsparcia organizacji obywatelskich przez Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego

- Wojciech Kaczmarczyk, Dyrektor NIW-CRSO
 

  • Przedstawienie informacji o działalności krajowej RDPP – kompetencje formalne, podejmowane działania, skuteczność podejmowanych działań. Poznanie kondycji sektora obywatelskiego – problemy organizacji w terenie z ew. propozycją ich rozwiązań:

- dr Maciej Kunysz, Przewodniczący Zespołu RDPP ds. Funduszy

- Cezary Miżejewski, Przewodniczący Zespołu RDPP ds. Realizacji Zasady Partnerstwa

  • Środki unijne na kolejnych 7 lat - na ile aktywność organizacji pozarządowych
    w konsultacjach proponowanych dokumentów może mieć wpływ na dostępność środków, ich wielkość oraz obszary wsparcia:

- Justyna Ochędzan, Przewodnicząca Zespołu RDPP ds. Realizacji Zadań Publicznych
i Ekonomii Społecznej

- dr Maciej Kunysz, Przewodniczący Zespołu RDPP ds. Funduszy

- Arkadiusz Czocher, Prezes Forum Aktywności Lokalnej

- Agnieszka Kasina, Prezes Związku Stowarzyszeń Dolnośląska Sieć Partnerstw LGD

 

  • Koncepcja Rady Dialogu Obywatelskiego jako następcy krajowej Rady Działalności Pożytku Publicznego – kompetencje, sposób wyboru przedstawicieli organizacji pozarządowych, czy zastąpić także wojewódzkie RDPP?

- Krzysztof Balon, Przewodniczący Zespołu RDPP ds. Rozwoju Dialogu Obywatelskiego
 

  • Konsultacja uporządkowania sprawozdawczości dla organizacji,
    czyli uproszczenia wielu obowiązków formalnych:

- Alicja Gawinek, Przewodnicząca Zespołu RDPP ds. Sprawozdawczości
w Organizacjach Pozarządowych

 

(formularz będzie aktywny do 28 marca 20201 roku, do godziny 23.59)

PDFSpotkania rady działalności pożytku publicznego.pdf (273,19KB)

23.03.2021
powrót