Dotacja Zarządu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na usunięcie i utylizację niebezpiecznych odpadów składowanych na posesji przy ul. Polnej w Stroniu Śląskim

15 marca br. Zarząd Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zdecydował, że podwyższy kwotę wnioskowaną przez władze gminy strońskiej, która będzie wykorzystana na usunięcie i utylizację niebezpiecznych odpadów składowanych od kilku lat na posesji przy ul. Polnej 18a. Po podpisaniu aneksu do umowy przystąpi się do dalszych działań na rzecz zamknięcia sprawy.

Wnioskowana suma w wysokości 1 620 000,00 zł jest kwotą kwalifikowaną i od niej 80 proc., tj. 1 296 000,00 zł stanowić będzie dotację od NFOŚiGW.

artykuł: http://dkl24.pl/pl/9936/60/c/ogromna-dotacja-na-likwidacje-skladowiska-chemikaliow.html

17.03.2021
powrót