Program AKTYWNI OBYWATELE - FUNDUSZ REGIONALNY -

Program Aktywni Obywatele - Fundusz Regionalny ma na celu trwałe wzmocnienie organizacji społecznych w Polsce, a także rozwój społeczeństwa obywatelskiego, dla którego różnorodność społeczna, równe traktowanie i dialog stanowią szczególną wartość.

W ramach programu można realizować projekty dotyczące poniższych obszarów:

  • ochrona praw człowieka
  • działania na rzecz różnorodności społecznej i przeciwdziałanie wykluczeniu
  • budowanie kultury demokratycznej i zaangażowania obywatelskiego
  • wsparcie rozwoju sektora społecznego

Więcej informacji o programie i terminach składania wniosków o dofinansowanie działań: https://aktywniobywatele-regionalny.org.pl/

 

AKTYWNI OBYWATELE.png

16.03.2021
powrót