Zmiany organizacyjne w Urzędzie

Szanowni Państwo,

     Uprzejmie informujemy, iż z dniem 17 lutego 2014 r. w Urzędzie Miejskim w Stroniu Śląskim zaistniały zmiany organizacyjne, wprowadzone zarządzeniem Burmistrza Stronia Śląskiego nr 851/14 z dnia 4 lutego 2014 r. w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Stroniu Śląskim.
     Tym samym z dniem 17 lutego br. nastąpiła zmiana lokalizacji Biura ds. Obsługi Rady Miejskiej, które zostało przeniesione na parter urzędu i mieści się w pokoju nr 14. Zmianie uległ również nr telefonu, dotychczasowy nr telefonu 74 811 77 12, zastąpiony został nr telefonu 74 811 77 35. Pozostałe dane kontaktowe, w tym adresy e-mail nie uległy zmianie.W wyniku reorganizacji utworzone zostały również następujące komórki organizacyjne i samodzielne stanowiska:

 1. Biuro ds. Zarządzania Kryzysowego i Obsługi Informatycznej, które mieści się w pokoju nr 2,
  tel. 74 811 77 29, e-mail: , ,
 2. Biuro ds. Obsługi Burmistrza, które mieści się w pokoju nr 18,
  tel. 74 811 77 12, e-mail: , ,
 3. Biuro Ewidencji Ludności i Dowodów Osobistych, które mieści się w pokoju nr 9,
  tel. 74 811 77 31, e-mail: , ,
 4. Samodzielne stanowisko ds. zamówień publicznych, które mieści się w pokoju nr 8,
  tel. 74 811 77 19, e-mail: , .

W Referacie Gospodarki Przestrzennej, Infrastruktury Technicznej i Ochrony Środowiska, mieszczącym się w pokoju nr 8, utworzone zostało stanowisko ds. inwestycji i gospodarki komunalnej, którego dane kontaktowe są następujące: tel. 74 811 77 20, e-mail: , .

18.02.2014
powrót