Wsparcie B+R dla przedsiębiorstw oraz narzędzia służące innowacyjności - bezpłatne webinarium

Wałbrzyska Specjalna Strefa Ekonomiczna "INVEST-PARK" wspólnie z przedstawicielem Głównego Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich przy Urzędzie Marszałkowskim Województwa Dolnośląskiego zaprasza na bezpłatne webinarium: Wsparcie B+R dla przedsiębiorstw oraz narzędzia służące innowacyjności

które odbędzie się 15 marca br. o godzinie 10:00.

Agenda webinarium: 

1. Przedstawienie oferty sieci Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich na Dolnym Śląsku

2. Wsparcie z Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój – omówienie konkursu „Szybka Ścieżka”:

- Działanie 1.1 „Projekty B+R przedsiębiorstw”, Poddziałanie 1.1.1 „Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa”

3. Narzędzia służące innowacyjności:

  • - STEP
  • - Innovation Coach
  • - Asystent Innowacji

Spotkanie poprowadzi dla Państwa:

Łukasz Tur - Konsultant Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich we Wrocławiu

Zarejestrowanie poprzez kliknięcie w link: https://wsseinvestpark.clickmeeting.com/wsparcie-b-r-dla-przedsiebiorstw-oraz-narzedzia-sluzace-innowacyjnosci/register?_ga=2.230165596.1542293316.1615199635-793848588.1600691460

webinar, przedsiębiorcy.png

 

10.03.2021
powrót