Ogłoszenie Burmistrza Stronia Śląskiego o ustanowieniu dorocznych nagród za osiągnięcia w dziedzinie upowszechniania i ochrony kultury materialnej

Burmistrz Stronia Śląskiego przypomina, że w połowie marca (15 marca) mija termin zgłaszania inwestycji przeprowadzonych w ciągu ostatnich dwóch lat do otrzymania nagrody w dziedzinie upowszechniania i ochrony kultury materialnej na obszarze Gminy Stronie Śląskie.

Zgłosić można nie tylko wyremontowane budynki, które zostały oddane do użytkowania przed 1980 rokiem, ale także obiekty małej architektury związane z kultem religijnym, takie jak: kapliczki czy przydrożne krzyże oraz architektury ogrodowej jak altany, posągi lub wodotryski.

Najwyższą nagrodą jest kwota 15 000 zł

Wszystkich informacji o konkursie udziela w Urzędzie Miejskim Pani Aleksandra Zawiślak, tel. 74 811 77 15.

Zapraszamy do udziału w konkursie!

ogłoszenie.png

10.03.2021
powrót