Instrumenty pomocowe dla przedsiębiorców z terenu Gminy Stronie Śląskie.

Gmina Stronie Śląskie wychodzi naprzeciw oczekiwaniom lokalnych przedsiębiorców.

Na wniosek Burmistrza Stronia Śląskiego wprowadzone zostały zwolnienia z podatku od nieruchomości za I kwartał 2021 r. dla przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą w zakresie usług hotelarskich (PKD 55.10 i 55.20) oraz usług ujętych w PKD 49.39.Z - działalność kolejek linowych naziemnych, kolejek linowych, wyciągów orczykowych i wyciągów narciarskich. Pamiętajmy, że wnioski składamy do 31 marca 2021 r.

Kolejnym programem pomocowym jest zwolnienie przedsiębiorców prowadzących sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży na terenie naszej gminy. Zwolnienie dotyczy II raty, której termin płatności przypada na 31 maja 2021 r. Przedsiębiorcy, którzy dokonali opłaty za korzystanie z zezwolenia jednorazowo w całości do dnia 31 stycznia 2021 r., otrzymają zwrot w wysokości 1/3 opłaty rocznej. Przedsiębiorcy, którzy płacą w ratach za korzystanie z zezwolenia, po wejściu w życie uchwały Nr XXXII/219/21 Rady Miejskiej Stronia Śląskiego otrzymają zawiadomienie od Burmistrza Stronia Śląskiego o objęciu zwolnieniem.

Gmina Stronie Śląskie solidaryzuje się z przedsiębiorcami, którzy w wyniku pandemii ponieśli znaczące straty. Wprowadzenie w/w instrumentów pomocowych jest tego wynikiem. Starty ponoszą nie tylko  przedsiębiorcy poszczególnych branż, ale również gmina.

Kontakt w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości: 74 8 11 77 27, e-mail:

Kontakt w sprawie zwolnień z opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych: 74 8 11 77 17, e-mail: promocja@stronie.pl

03.03.2021
powrót