Najważniejsze informacje dotyczące Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2021 znajdziesz tutaj: Narodowy Spis Powszechny 2021

Oferta na realizację zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

Burmistrz Stronia Śląskiego przedkłada, w załączeniu,  ofertę realizacji zadania publicznego złożoną w dniu 19 lutego 2021 r. przez Stowarzyszenie MODRA RZEKA, na realizację zadania publicznego "Język angielski dla dorosłych mieszkańców Gminy Stronie Śląskie i okolic", z pominięciem otwartego konkursu ofert w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

W terminie 7 dni od daty zamieszczenia można składać uwagi dotyczące oferty w Biurze Promocji i Rozwoju Gminy oraz Działalności Gospodarczej pok. 11 lub tel. 74 811 77 22.

Załącznik:    PDFStowarzyszenie MODRA RZEKA.pdf

24.02.2021
powrót