Wyniki konkursu w ramach projektu „Ziemia Kłodzka – czyste powietrze"

W ramach projektu „Ziemia Kłodzka – czyste powietrze (wymiana wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie Gminy Bystrzyca Kłodzka, Kłodzko, Lądek-Zdrój, Międzylesie, Radków, Stronie Śląskie, Stoszowice)” dla naboru dotyczącego Gminy Stronie Śląskie dofinansowanie otrzymuje:

30 grantów o łącznej wartości 393 114,60 zł

W sytuacji wystąpienia oszczędności w projekcie bądź zwiększenia przyznanej kwoty dofinansowania na realizację grantów przez Dolnośląską Instytucję Pośredniczącą, będą podpisywane umowy z kolejnymi wnioskodawcami zgodnie z listą rankingową.

Liczba wniosków odrzuconych: 1

Lista rankingowa: https://ziemiaklodzka-czystepowietrze.gmina.klodzko.pl/gmina-stronie-slaskie/