KONKURS OFERT NA REALIZACJĘ ZADAŃ PUBLICZNYCH Z ZAKRESU TURYSTYKI REALIZOWANYCH PRZEZ ORGANIZACJE SAMORZĄDOWE

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu turystyki w 2021 roku 

Termin składania ofert do 21.02.2021r

Zarząd Województwa Dolnośląskiego podjął uchwałę nr 3323/VI/21 o ogłoszeniu otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu turystyki.
Warunki realizacji zadań, kryteria oceny formalnej i merytorycznej zadań określa ogłoszenie konkursowe.
https://bip.dolnyslask.pl/a,119898,ogloszenie-otwartego-konkursu-ofert-na-realizacje-zadan-publicznych-z-zakresu-turystyki-w-2021-roku.html
Szczegółowe informacje dotyczące konkursu można uzyskać pod numerem telefonu: (71) 770 41 16

11.02.2021
powrót