"Poznajemy nasz region - legenda o Niedźwiadku Kletnusiu", 2005 r.

W ramach realizacji projektu wydano bajkę, pt. "Niedźwiadek Kletnuś" autorstwa Pani Kamili Waleszkiewicz w ilości 5 000 szt. (3 000 szt. w języku polskim i 2 000 szt. w języku czeskim). Celem projektu było poszerzenie wiedzy o turystycznych i przyrodniczych walorach Gminy Stronie Śląskie i Euroregionu Glacensis wśród dzieci i młodzieży z Gminy Stronie Śląskie oraz ze Starego Mesta.

Wkład Unii Euroepjskiej: 4 485,09 Euro

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego FUnduszu Rozwoju Regionalnego

w ramach Progamu INTERREG III A Czechy-Polska