Działasz w kulturze – sprawdź, czy przysługuje Ci ulga!

Przedsiębiorcy działający w szeroko rozumianej kulturze mogą teraz wystąpić do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o zwolnienie ze składek za lipiec, sierpień i wrzesień 2020 roku. 26 stycznia weszła w życie nowelizacja ustawy, która umożliwia zwolnienie z tego obowiązku.

-plik do linku wideo:
https://drive.google.com/file/d/1VRe2tIfTA9_q2bKyRqwaPWreBjy93IOG/view

ZUS 2.png

28.01.2021
powrót