FORMULARZ IDENTYFIKACYJNY ORGANIZACJI POZARZĄDOWEJ - AKTUALIZACJA DANYCH -

W związku z przeprowadzaną aktualizacją bazy danych o organizacjach pozarządowych działających na terenie Gminy Stronie Śląskie uprzejmie prosimy o wypełnienie FORMULARZA IDENTYFIKACYJNEGO ORGANIZACJI POZARZĄDOWEJ  - formularz w załączeniu DOCzałącznik_Formularz identyfikacyjny organizacji pozarządowej GMINA STRONIE ŚLĄSKIE 2021.doc

Dzięki nadsyłanym przez Państwa informacjom zostanie opublikowany zaktualizowany Wykaz organizacji pozarządowych, który posłuży promocji działalności lokalnych organizacji.

Wykaz ułatwi także nawiązanie współpracy z lokalnymi organizacjami wszystkim podmiotom, które są zainteresowane działalnością pożytku publicznego i wolontariatem.

Organizacje, które chcą zostać umieszczone w wykazie Gminy, prosimy o wypełnienie załączonego  formularza i przesłanie go:

– pocztą elektroniczną na adres

– osobiście (Biuro Obsługi Klienta, ul. Kościuszki 55, 57-550 Stronie Śląskie, od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do 15.30 lub

– pocztą tradycyjną na adres – Urząd Miejski w Stroniu Śląskim, Kościuszki 55, 57-550 Stronie Śląskie,  z dopiskiem: Organizacja pozarządowa - aktualizacja

Jeśli Państwo zauważą, że informacje w wykazie uległy zmianie lub należy je uzupełnić, to również prosimy o wypełnienie i przesłanie do nas formularza z aktualnościami.

Wykaz jest aktualizowany na bieżąco.

WAŻNE: Prosimy o odsyłanie formularzy w wersji edycyjnej.


Uaktualnione przez Państwa dane (organizacji pozarządowych działających na terenie Gminy) prowadzone są formie elektronicznej, pojawią się na stronie internetowej Gminy Stronie Śląskie www.stronie.pl, w zakładce ORGANIZACJE – wykaz organizacji pozarządowych

Gmina Stronie Śląskie  nie ponosi odpowiedzialności za aktualność informacji zawartych w Wykazie organizacji pozarządowych.

26.01.2021
powrót