Informacja dotycząca podmiotów odpowiedzialnych za utrzymanie dróg.

Zima 2020/2021 w Gminie STRONIE ŚLĄSKIE

WYKAZ DRÓG NA TERENIE MIASTA I GMINY Stronie Śląskie

WRAZ Z WŁAŚCICIELAMI, DO KTÓRYCH KOMPETENCJI NALEŻY ICH UTRZYMANIE

 

Drogi na terenie Gminy Stronie Śląskie, jeśli nie znajdują się w obrębie terenu prywatnego, zarządzane są przez jeden z trzech podmiotów.

 

Sprawdź, do kogo zgłosić się w sprawie odśnieżania lub remontu drogi.

 

1. DROGI WOJEWÓDZKIE
(Oznaczono kolorem czarnym)

 

392 (Kłodzko-Stronie Śląskie - Sienna),

 

Dolnośląska Służba Dróg i Kolei we Wrocławiu

ul. Krakowska 28, 50-425 Wrocław

Tel. 71 39 17 100, 101, 102

Dyspozytura :

tel. 74 814 65 97,

www.dsdik.wroc.pl

 

 

2. DROGI POWIATOWE

( Oznaczono kolorem czerwonym)

 

1. 3229D Stronie Śląskie – Bielice

2. 3254D Stronie Śląskie – Młynowiec

3. 3255D Bolesławów – Kamienica

4. 3256S Stara Morawa -  Kletno

5. 3230D Stronie Śląskie – Nowa Morwa (Granica Państwa) z dniem 01.01.2021 r. zmiana droga powiatowej na drogą gminną.

 

Zarząd Dróg Powiatowych w Kłodzku

ul. Objazdowa 20, 57-300 Kłodzko

tel. 74 868 01 80

Zarząd Dróg Powiatowych Obwód Drogowy nr 2 – Bystrzyca Kłodzk

tel. 74 811 19 23,

www.zdp.bip.klodzko.pl

3. DROGI GMINNE
(
Oznaczono kolorem fioletowym)

W pierwszej kolejności konieczność odśnieżenia drogi gminnej
należy zgłosić sołtysom:

1. Tomasz Kudyła, Kletno 7C
tel. 604 106 854
2. Jan Kluza, Goszów 23
tel. 607 245 253
3. Eugeniusz Tarnowski, Bolesławów 10A
tel. 608 788 830
4. Krzysztof Soboń, Stary Gierałtów 23,
tel. 74 811 96 79, 794 964922
5. Krystyna Brzezicka, Strachocin 48/1
tel. 691 816 479
6. Marzena Stołypko, Stara Morawa 9
tel. 784 907 123
7. Zbigniew Kraus, Nowy Gierałtów 20
tel. 74 814 29 63
8. Czesława Piechnik, Stronie Wieś 48
tel. 663 388 392
9. Irena Foremnik, Kamienica 13
tel. 695 582 852

W przypadku braku kontaktu z zarządcą drogi lub sołtysem i złożenia reklamacji na pracę zarządcy/współpracę z sołtysem, prosimy o kontakt do:

Referatu Gospodarki Przestrzennej Budynek Urzędu Gminy przy ul. Kościuszki 55

Kierownik Referatu
Lech Sadowski
tel. 74 811 77 14, pok. nr 8

Specjalista ds. Inwestycji i Gospodarki Komunalnej
Krzysztof Bugajski     
tel. 74 811 77 20, pok. nr 8


4. DROGI KRAJOWE
Poza terenem Gminy Stronie Śląskie znajduje się także droga krajowa nr 8, od przejścia granicznego Kudowa Zdrój – Budzisk.

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad
ul. Wronia 53, 00 - 874 Warszawa
tel. 22 375 88 88
informacja drogowa 19 111
www.gddkia.gov.pl

 

drogi.png

15.01.2021
powrót